UvA Masterclass Dynamisch Verandermanagement | 18 januari 2018

 UvA Masterclass Dynamisch Verandermanagement | 18 januari 2018

Omschrijving

Veranderkundigen opereren anno nu in een complexe omgeving vol transities op technologisch, cultureel, sociaal en politiek gebied. De uiterst complexe, onzekere en onvoorspelbare context vraagt om een andere manier van denken over professionaliteit en organisatieontwikkeling dan de traditionele vaak hiërarchische en bureaucratische aanpak.

LEES SNEL VERDER, EN BEKIJK HOE JE WEL €300,- KUNT BESPAREN DOOR JE AAN TE MELDEN VIA HRCOMMUNITY!

We zien talrijke vernieuwende initiatieven van onderop met een toenemende gerichtheid op participatieve vormen van veranderen en op versterking van het zelfregulerend vermogen. Denk aan zelfsturende teams, agility, scrum, de Eigen Kracht Beweging, talrijke initiatieven in sociaal ondernemerschap en zelforganisaties van burgers en professionals op uiteenlopende terreinen als wonen, milieu, gezondheid, welzijn, duurzaamheid en cultuur.

In deze masterclass benaderen we deze ontwikkelingen van onderop vanuit de andragologie. De andragologie staat voor een participatieve benadering waarin dialoog en co-creatie tussen de betrokkenen in een verandertraject de grondvormen zijn van leren en veranderen. De benadering van probleemsituaties is interdisciplinair en vanuit meerdere perspectieven hoe om te gaan met complexe vraagstukken en botsende logica’s. Het is gericht op denken in samenhangen en verbindingen van tegenpolen. Daarmee doen we recht aan de hedendaagse complexe handelingswerkelijkheid met al zijn botsende logica’s, spanningen en ambivalenties.

Waarom deze masterclass
Kernvraag van het programma is: Hoe krijgen en behouden wij als gemeente, bedrijf, instelling zelf de regie in deze complexe en onvoorspelbare wereld en
realiseren we met bezieling onze opdracht? Na afloop van de masterclass ben je beter in staat:
- Het zelf organiserend en zelflerend vermogen (competenties) van burgers, klanten, professionals, leidinggevenden en organisaties op te sporen, aan te spreken en te versterken teneinde de eigen opdracht beter te kunnen realiseren.
- Zelf de regie te blijven voeren in deze complexe, onvoorspelbare en ambivalente omgeving.
- Met versterking van zelfregie een bijdrage te leveren aan bevlogenheid in het werk. 
- Vanuit drie theorieën uit de West-Europese geschiedenis. Van leren en veranderen (waarin de rol van de omgeving, het individu en het gedrag verschilt) te herkennen in veranderkundige theorieën en praktijken. En deze vervolgens toe te passen in de eigen praktijk, een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en organisaties waarin sprake is van een leven lang leren.

Voor wie
Dit programma is bedoeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders en uitvoerende professionals in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en gemeentelijke overheden. Maar ook voor managers (bijvoorbeeld beleidsadviseurs, P&O- en HR managers) vanuit het bedrijfsleven die het verandervraagstuk vanuit een andere context en invalshoek willen benaderen.

Aanmelden met korting
Op het inschrijfformulier graag bij 'Bijzonderheden' vermelden dat je ‘via HRCOMMUNITY’ bent aangemeld. Dan wordt de korting automatisch doorberekend en betaal je geen €2495,- excl BTW maar slechts €2195,- excl BTW! 

Inschrijven

  • Bedrijfsnaam:Leergang | University of Amsterdam
  • Datum: -
  • Locatie:Amsterdam
  • Investering:€2495,00 excl BTW NU MET WEL €300,00 KORTING ALS JE JE AANMELDT VIA HRCOMMUNITY
  • Aanmelden

Sponsoren

Log in