Masterclass Privacy | 27 september 2018

 Masterclass Privacy | 27 september 2018

Omschrijving

Masterclass Privacy

Op weg naar een privacybeleid vanuit technologisch, juridisch, bedrijfsmatig en moreel perspectief

Hoe bewaken we als organisatie de privacy van consumenten en medewerkers op een wijze die positief bijdraagt aan de bedrijfsvoering en de innovatie? Technologische, juridische, psychologische en organisatorische aspecten moeten daarbij worden afgewogen om enerzijds geen inbreuk te maken op de privacy van individuen en anderzijds de belangen van de eigen organisatie te dienen. Deze masterclass gaat over privacy en in het bijzonder online privacy en wordt belicht vanuit onder meer juridisch, technisch, ethisch organisatorisch en consumentenperspectief.

We behandelen onder andere de volgende vragen en onderwerpen:
-Wat zijn de achtergronden en veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van privacy in (GDPR AVG, E-privacy verordening) en welke impact hebben deze op mensen, overheid en organisaties?
-Welke (nieuwe) technische ontwikkelingen zijn er om het inzicht van organisaties in consumentengedrag, interesses, voorkeuren, attitudes en beleving op individueel niveau te achterhalen? 
-Welk gedrag en technologische mogelijkheden zijn er voor mensen om hun privacy (beter) te beschermen; consument aan het stuur!?
-Hoe verhouden deze technische ontwikkelingen zich tot de veranderende regelgeving rondom privacy; wat mag er (nog) wel en niet? 
-Hoe verandert het consumentengedrag, wat zorgt er voor dat consumenten zich gedragen zoals ze doen en welke rol speelt privacy daarin? 
-Hoe combineren we juridisch en ethisch verantwoord handelen met het optimaal benutten van technische mogelijkheden om consumenten gepersonaliseerd te bedienen, 24/7, waar dan ook? 
-Welke impact hebben deze ontwikkelingen voor verschillende afdeling in organisaties zoals HR, marketing, sales, customer service? 
-Wat zijn de ethische dilemma’s rondom privacy, veiligheid en zakelijke belangen waar organisaties en medewerkers mee worden geconfronteerd en hoe ga je hier mee om? 

Tevens wordt gewerkt aan praktijkcasussen en vraagstukken die spelen bij deelnemers en hun organisaties.

masterclass_privacy_tijden >  Masterclass Privacy | 27 september 2018 | HRuniversity - Verbindt werken en leren

Voor wie
Dit programma is bedoeld voor beleidsmedewerkers, managers, HR, ICT en commerciële professionals die te maken hebben met de juridische, technische en organisatorische vraagstukken en verandertrajecten met betrekking trekking tot privacy en de verwerking, opslag en gebruik van persoonsgegevens. Het stelt je in staat met nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijkcasussen oplossingen te ontwerpen en implementeren die rekening houden met de rechten en behoeften van personen en plichten en belangen van organisaties.

Docenten 
De Masterclass wordt begeleid door prof. dr. Ed Peelen en drs. Frank Slisser. Het programma wordt ingevuld door verschillende UvA docenten en gastsprekers.

Aanmelden met korting
Op het inschrijfformulier graag bij 'Bijzonderheden' vermelden dat je ‘via HRCOMMUNITY’ bent aangemeld. Dan wordt de korting automatisch doorberekend en betaal je geen €2795,- excl BTW maar slechts €2495,- excl BTW! 

Vragen over het programma? Bekijk hier de hele brochure, of neem contact op met Myrthe Born. E: of Frank Slisser E: .

Inschrijven

  • Bedrijfsnaam:Leergang | University of Amsterdam
  • Datum: -
  • Locatie:Amsterdam
  • Investering:€2795,00 excl BTW NU MET WEL €300,00 KORTING ALS JE JE AANMELDT VIA HRCOMMUNITY
  • Aanmelden

Sponsoren

Log in