Denktenk | De Nieuwe Medewerker/21st Century skills en Het Nieuwe Leren | 7 november 2017

 Denktenk | De Nieuwe Medewerker/21st Century skills en Het Nieuwe Leren |  7 november 2017

Omschrijving

DENKTANKS |De Nieuwe Medewerker/21st Century skills en Het Nieuwe Leren

Why
Er is veel kennis binnen de zorgsector aanwezig, maar deze kennis is verspreid over organisaties en personen en wordt weinig gedeeld. Koplopers in de Zorg wil hier verandering in brengen en de denktanks is een van de instrumenten daar voor.

What
Met een denktank willen we in een relatief korte periode kennis uit de over een bepaalde onderwerp in de sector verzamelen, analyseren, verrijken en delen met anderen. De opzet is enerzijds sterk gericht op de eigen inbreng en ideeontwikkeling van de deelnemers, en aan de andere kant op het gezamenlijk produceren van output in de vorm van een manuscript dat door uitgeverij Koninklijke van Gorcum zal worden gepubliceerd. Zij organiseren in het verlengde daarvan ook een conferentie. Het manuscript is tevens de basis voor toekomstige ideevorming zodat het altijd up to date blijft.

How
Het traject van de denktanks is opgebouwd uit drie denktankbijeenkomsten met een afsluitende conferentie. De deelnemers kunnen voortdurend eigen ideeën inbrengen zodat er een gezamenlijk product ontstaat.

Degenen die geïnteresseerd zijn in deelname komen tijdens de eerste denktankbijeenkomst bij elkaar. Daar wordt een aantal inleidingen verzorgd en de onderwerpen van de basisnotitie verdiept. In het verlengde hiervan worden interviews met interessante gesprekspartners gehouden door de projectleiders, maar – indien de deelnemers dit interessant vinden – ook door de deelnemers zelf. Ook relevante literatuur en casuïstiek kan worden ingebracht. Samen bouwen we op deze wijze verder aan de kennis over het onderwerp en leggen we deze kennis vast in de basisnotitie.

In een tweede denktankbijeenkomst nemen we de tussenstand op: is het verhaal logisch, consistent, en boeiend, is de verhaallijn helder, waar zitten nog witte plekken, wat missen we? Ook deze bijeenkomst kent weer zelf te bepalen inleiders en werkvormen; een en ander dient te leiden tot een vervolgslag die de basisnotitie geschikt moet maken als eindrapportage en uiteindelijk manuscript.

In een derde denktankbijeenkomst wordt het concept manuscript met alle deelnemers besproken waarbij ook de inleiders om commentaar wordt verzocht. Na deze bijeenkomst wordt het manuscript vastgesteld en kan aan het traject richting publicatie en conferentie worden begonnen.

Op deze wijze werken wij gedurende ruim een half jaar aan de verbreding en verdieping van de kennis van een specifiek onderwerp. En we leggen de basis voor verdere kennisontwikkeling!

Planning
De volgende denktanks staan in de planning voor de tweede helft 2017:
De Nieuwe Medewerker/21st Century skills:
- Eerste denktankbijeenkomst 7 november
- Tweede denktankbijeenkomst 23 januari
- Derde denktankbijeenkomst 6 maart
- Conferentie nader te bepalen

Het Nieuwe Leren:
- Eerste denktankbijeenkomst 16 november
- Tweede denktankbijeenkomst 1 februari
- Derde denktankbijeenkomst 15 maart
- Conferentie nader te bepalen

Kosten
Voor het denktanktraject zijn de kosten € 3.000,- minus € 750,- van het Koploper Innovatiefonds dus €2.250,-. Dit bedrag is ex BTW.

Meer weten? Stuur ons een bericht via deze link.

Inschrijven

  • Bedrijfsnaam:Broedplaats | Zorgcommunity
  • Datum: -
  • Locatie:Nog nader te bepalen.
  • Investering:Verschilt per type bijeenkomst.
  • Aanmelden

Sponsoren

Log in