Masterclass Een leven lang inzetbaar | 26 januari 2017

 Masterclass Een leven lang inzetbaar | 26 januari 2017

Omschrijving

Een brede kijk op duurzame inzetbaarheid

In tijden van kostenbesparingen, efficiëntieslagen en vernieuwingstrajecten bevinden werkenden zich in een constant veranderingsproces. Dat doet een groot appèl op hun aanpassingsvermogen. Hoe motiveert en faciliteert uw organisatie medewerkers om duurzaam inzetbaar te blijven?

Wat is de masterclass ‘Een leven lang inzetbaar’?
Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers hun hele loopbaan gemotiveerd zijn en de gewenste werkprestatie kunnen leveren. Voldoende fysieke en mentale belastbaarheid is daarbij belangrijk, maar ook het up-to-date houden van kennis en vaardigheden. In deze eendaagse masterclass neemt hoogleraar Strategic Human Resource Management Beate van der Heijden u op bevlogen wijze mee in de wereld van interventies, best practices en integrale benaderingen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. De tweede helft van de dag staat in het teken van de vertaling een bredere kijk op het thema en de rol die gedragsbeïnvloeding kan spelen. De eigen verantwoordelijkheid van werknemers en het sturen op gedrag staan in de masterclass centraal.

Resultaten
Na deze masterclass:

- kunt u concrete invulling geven aan het containerbegrip ‘duurzame inzetbaarheid’;
- kent en begrijpt u de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en gedrag;
- heeft u voldoende actuele en wetenschappelijke kennis om binnen uw organisatie het thema duurzame inzetbaarheid te agenderen.

Is deze masterclass iets voor u?
De masterclass Een leven lang inzetbaar is ontwikkeld voor HR-professionals, arbo- professionals en bedrijfsartsen in een adviesrol.

Na deze training
Heeft u na deze masterclass behoefte aan verdere verdieping of ondersteuning in uw adviserende rol, dan biedt FVO u:

- Workshop Aan de Slag met Duurzame Inzetbaarheid
- Masterclass Aan de slag met duurzame inzetbaarheid met Aukje Nauta
- Masterclass Dynamisch Verzuimmanagement voor adviseurs (Binnenkort beschikbaar)

Het programma
De masterclass biedt een inspirerende eendaagse verdieping op het thema duurzame inzetbaarheid. Het ochtendprogramma wordt verzorgd door hoogleraar Beate van der Heijden (Radboud Universiteit Nijmegen), met een interactieve lezing over de vele aspecten van inzetbaarheid die aan bod komen in haar boek ‘Een leven lang inzetbaar?’. U ontvangt dit praktische handboek (t.w.v. € 49,95) kosteloos bij deelname aan de masterclass.

Na de lunch maken we – met de eerder opgedane kennis en inzichten op zak – de vertaling naar een bredere kijk op het thema en de invloed van gedrag. Door een (kritische) dialoog een te gaan, verkennen de deelnemers hoe het begrip duurzame inzetbaarheid in de eigen organisatie kan worden geconcretiseerd.

Over de trainers
Deze inspirerende masterclass wordt verzorgd door Falke & Verbaan consultant Larissa Kras, samen met hoogleraar Beate van der Heijden. Prof. dr. Beate van der Heijden is hoogleraar Strategic Human Resource Management bij de Faculteit der managementwetenschappen, Institute of Management Research, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is Vakgroepvoorzitter van het Department Strategic HRM en Directeur van het Onderzoeksprogramma ResOrg (Responsible Organizations).

Inschrijven

  • Bedrijfsnaam:Training | Falke & Verbaan
  • Datum: -
  • Locatie:Naarden-Vesting
  • Investering:795,-
  • Aanmelden

Sponsoren

Log in