Training Diversiteit & Uitsluiting in Organisaties | 20 september 2018

 Training Diversiteit & Uitsluiting in Organisaties | 20 september 2018

Omschrijving

De mechanismen van dader-en slachtofferschap (h)erkennen

Uitsluitingsmechanismen in organisaties herken je aan wantrouwen en onveiligheid, ongelijkwaardigheid, de onderstroom die niet wordt geuit, afwezigheid van feedback, macht en onmacht etc. De mate waarin mensen in staat zijn om diversiteit en inclusie bij zichzelf en anderen te erkennen, is een graadmeter voor de mate van veiligheid en openheid binnen teams en organisaties. Veel leidinggevenden zijn zich niet bewust van hun rol bij het mobiliseren en benutten van de kracht van diversiteit en inclusie. Diversiteit en inclusie zorgen voor verbinding met jezelf en de ander en daarmee voor vertrouwen en veiligheid als fundament voor groei en ontwikkeling.

In ieder systeem, zoals een familie, organisatie, team, afdeling of ander collectief, zijn drie systemische wetten of universele basisprincipes werkzaam. Dit zijn: insluiten en uitsluiten (iedereen heeft recht op een plek in het systeem), ordening en juiste plek (in ieder systeem is een natuurlijke rangorde en een juiste plek die recht doet aan de leden van het systeem), balans van geven en nemen (ieder systeem zoekt altijd naar een balans tussen geven en nemen). Wanneer deze principes in de knel komen, geeft dat onder andere conflicten, ziekte en apathie. Daarbij ontstaat er een onbewuste dynamiek die er op gericht is deze beknelling op te heffen. Vanuit een systemische aanpak helpen wij leidinggevenden en professionals weer met zichzelf en elkaar in verbinding te komen.

Resultaat
- Je hebt inzicht in je eigen houding en gedrag vanuit je in- en uitsluitingsmechanismen en je ziet hoe dit doorwerkt op de werkvloer.
- Je kunt bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen (persoonlijk) leiderschap.
- Je hebt zicht op je vooroordelen, stereotyperingen en eigen blinde vlekken.
- Je kunt herkennen, erkennen en bespreekbaar maken wat je raakt.

Lees meer over deze workshop via deze link of neem contact op met SchoolvoorCoaching via 030-3035271.

Praktische informatie:
- 2 dagen met overnachting: 20 sept en 21 sept vanaf 10:00 tot 20:00 uur
- € 1.227,00 
- 12 deelnemers

Aanmelden >>

Inschrijven

  • Bedrijfsnaam:Training | SchoolvoorCoaching
  • Datum: -
  • Locatie:Driebergen-Rijsenburg
  • Investering:€ 1.227,00 (excl. btw, incl. verblijfkosten en studiemateriaal)
  • Aanmelden

Sponsoren

Log in