Workshops tijdens Duurzame inzetbaarheid bij windkracht 12!

De Workshops

Workshop 1: 50 plussers als onderdeel van het systeem

Hoe blijft de derde generatie aangesloten en wat vraagt dat van de manager?

In deze workshop vergelijken we het team (medewerkers) met een voetbalteam, welke gecoacht wordt door aan coach (de manager) en waarin de spelers ook onbewust hun plek zoeken en veroveren. Stel: je hebt een team met spelers van verschillende leeftijden. Hoe stel je dan je team op? Hoe maak je gebruik van de kracht van de verschillende leeftijden in je team? De medewerker is in zijn/haar team onderdeel van het systeem en dus van de dynamiek die daarbij hoort. Vanuit het systemisch werken (o.a. ontwikkeld door Bert Hellinger) is onderzocht dat er steeds in systemen een natuurlijke opbouw wordt gezocht (meestal onbewust) en dat leeftijd ook voor een groot deel de zogeheten rangorde bepaalt in een systeem: in een natuurlijk opzicht schuift de jongste aan ‘achter in de rij’, zonder dat dit als autoritair wordt ervaren. Het is een natuurlijk principe dat de jongeren leren van de ouderen en dat zo kennis en kunde wordt overgedragen. Daarnaast is er in ieder systeem een dynamiek dat het voor de individuen belangrijk is om bij de groep te horen en dat iedereen weet wat zijn/haar toegevoegde waarde is in dat systeem. Hoe meer mensen dat van elkaar weten, hoe meer men elkaar waardeert en weet op te zoeken. Het vraagt als laatste van de manager bepaalde ‘skills’ om helder te krijgen wat de toegevoegde waarde is van zijn ‘spelers’ en om deze vervolgens ook naar waarde, en op de juiste plek in te delen. We doen in de workshop een tweetal oefeningen waarin de deelnemers “leren door te ervaren”. De eerste oefening bestaat uit het bewustwording wat bij verschillende levensfases de uitdagingen en beperkingen zijn, en welke rode draad er daarover in de groep ontstaat. In de tweede oefening wordt de metafoor “het team als voetbalteam” in de praktijk gebracht en wordt er aan de coach (manager) gevraagd om het team zodanig op te stellen dat het een winning team wordt. Welke verschillen komt de coach tegen bij een team van 50plussers en een team van jongere spelers? Wat is dus belangrijk om de derde generatie aangesloten te houden en wat vraagt dat van de manager?

Door Francien Bazelier ( GZ-psycholoog, oprichter Koers Koersbedrijfspsychologie) en Raymond Honings (trainer/ coach Koers Bedrijfspsychologie)

Workshop 2. Effectief potentieel ontsluiten, HR interventies die voor impact en vernieuwing zorgen (Leren midden in een tornado)

De focus op duurzame inzetbaarheid past bij het niet aflatende verandertempo van deze tijd. De businessomgeving verandert snel en diepgaand - met technologie als 'keydriver for change' - en is dikwijls genadeloos voor diegenen, die onvoldoende meebewegen. Gelukkig is er altijd ongebruikt ontwikkelingspotentieel en veranderen mensen vaak sneller dan hun organisaties. Hoe organiseren we veranderingsvermogen en welke HR interventies helpen daarbij? Wat moeten we zelf leren op 'de plek der moeite' om door key stakeholders te worden gezien als geloofwaardige potentieel ontsluiters? En hoe komen we als beroepsgroep in de positie, dat we ons effectief met duurzame inzetbaarheid mogen bemoeien?
Verwacht een inspirerende sessie vol breinbevingen en inspiratiemomenten, waarna u ruimte ziet waar voorheen u zich liet ringeloren door denkbegrenzingen.

Door Rob Fijlstra ( organisatieactivist, oprichter FijlstraWullings)

Workshop 3. Tijd voor jezelf. Hoofd, hart en lijf weer in balans

"Op een dag word je wakker..."Hoe gaat het met je?" "Prima!"

Want het gaat je ook prima. Je bent gelukkig met wie je bent, wat je doet en wat je hebt. En dan komt er zo'n dag dat je wakker wordt, in de spiegel kijkt en je beseft dat je werk, je relatie...je leven, soms meer energie vraagt dan dat je ervan krijgt.
Vraag je jezelf dan wel eens af of je met deze 'energieverbranding' ook nog gezond, blij en goed kan blijven functioneren in de toekomst? De jaren gaan tellen... Wil je dat écht weten?

Tijdens de workshop nemen we jullie mee op een virtuele tocht door het landschap van ons werk- en privéleven; De pelgrimage van ons welzijn.

Aan de hand van het door ons hiervoor ontwikkelde dilemmaspel reizen we vanuit drie invalshoeken die bepalend zijn voor dit welzijn; Hoofd-, harte- en lijfzaken. Waarbij elke weg zo z'n eigen thema's heeft, elk kruispunt er een is van dilemma's. Een moment voor bezinning dus.

Jouw moment om bewuster op pad te gaan in de tijd die voor je ligt als 50+...
Bewust zijn van wat en hoe je in je (werk)leven staat is een eerste stap. Vervolgens gaat het erom om aandacht en energie te geven aan die zaken die actie vragen en waarin jij jezelf wilt ontwikkelen.


Waar gaat je aandacht naar uit als het gaat over jouw welzijn? Werk, privé, je relatie, je lijf? Wat zijn jouw essentiële vragen. Welke thema wordt je kompas de komende tijd bij jouw reis nu je contact krijgt met wat je werkelijke startpunt is? Wat wordt jouw routekaart, jouw 'to-do-list'?

Pim Hattink (pedagoog, dir. Hattink&Vosters) en Richard de Schepper (bedrijfsarts, coach).

Workshop 4. Proactief loopbaangedrag bij medewerkers in de derde werkfase: een casus.

Hoe stimuleer je proactief loopbaangedrag bij oudere medewerkers? In dialoog met de deelnemers kijken we naar trends als het gaat om het loopbaangedrag van oudere medewerkers. We inspireren u aan de hand van een praktijkcase waarbij we ingaan op de aanpak, de gebruikte tools en middelen en de behaalde resultaten. U verlaat deze workshop met nieuwe inzichten op het gebied van loopbaangedrag en een programma outline om medewerkers in beweging te krijgen

Door Bas Hattink (a&o psycholoog, directeur Eavan)

Workshop 5: De 7 bronnen van arbeidsvreugde. Hoe met passie, plezier en productiviteit de derde werkfase invullen?

Deze workshop is bestemd voor HR professionals, teammanagers en belangstellenden die werken met een team of werken in een organisatie waarin veel mensen in hun derde werkfase stappen of er midden in staan.

In deze workshop krijgt u een methode aangereikt om samen met de medewerkers vlak voor - of in de derde werkfase te ontdekken hoe zij middels werkplezier hun prestaties kunnen beïnvloeden. Het is een dooddoener maar: “Werken met plezier leidt tot betere prestaties”!, ook in de derde werkfase!

Met behulp van de methode 'de 7 bronnen van arbeidsvreugde' kunnen mensen het eigen werkplezier ontdekken, bespreken en beïnvloeden. Het is een praktische workshop waarin deelnemers de workshop uitkomen met:

• Hoe ervaar ik mijn werkplezier nu, en hoe kan ik dit werkplezier behouden in de derde werkfase?

• Hoe kan ik zelf acties ondernemen die het werkplezier positief kunnen beïnvloeden, binnen de mogelijkheden van de organisatie?

• Een taal om te gaan praten over de derde werkfase

Als HR professional, teammanager en belangstellende die werken met een team of werken in een organisatie waarin veel mensen in hun derde werkfase stappen of er midden in staan, krijg je een taal aangereikt om anders in gesprek te gaan met de derde werkfase professional en te komen tot andere inzichten over werken in de derde werkfase en mogelijk andere oplossingen die tot op heden knelpunten leken.

De workshop wordt verzorg door Jenny van Alten (sociaal psycholoog, directeur Ithaka) en Inge Lukkien (medisch bioloog, directeur M-Ploi development)

Workshop 6: Generatiemanagement als must in plaats van luxe. Een denksessie voor HR Pro's.

Nog maar kort geleden betekende de derde werkfase: ontzien en afbouwen. Nu die mogelijkheden er niet meer zijn, heeft de 50plus medewerker nog een derde van zijn werkleven voor zich. Dat vraagt om nieuw denken, nieuwe HR strategieën en een nieuwe bedrijfscultuur als het om 50plussers gaat.

We spreken over een ingewikkeld krachtenveld van belangen en spelers. Directie, ondernemingsraad, vakbonden, HR pro's. Maar ook de 50plussers zelf en de jongere generatie medewerkers die soms conflicterende belangen moeten overbruggen. Hoe ga je als HR met dat krachtenveld om?

We gaan op zoek naar een strategische aanpak, die moet leiden tot een geïntegreerd Generatiemanagement. We wisselen best practices uit.

Door Frans Overman directeur DiF'Ra, interim(HR)directeur.

Log in